Προστασία της Ακοής που περιλαμβάνει ΜΑΠ με διαφορετικό επίπεδο εξασθένησης του ήχου για να προσαρμόζεται στα διάφορα περιβάλλοντα εργασίας δίνοντας τη σωστή προστασία από επικίνδυνο θόρυβο χωρίς απομόνωση των εργαζομένων. Μεγάλη ποικιλία. Νέα μοντέλα και χρώματα που επιτρέπουν μια εξατομικευμένη επιλογή.

Φιλτράρισμα με τιμή

Ωτοασπίδες (4)